การฝึกปฏิบัติ
จำเป็นต้องไปฝึกที่วัดหรือไม่


 


ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com