ความจริงขณะที่จิตเคลื่อนไป
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com ( นาที 00:58:13 – 01:00:34 )


Create by buddha-quote.com