ความเข้าใจผิดเรื่อง
วิญญาณเวียนว่ายตายเกิด (๑)


 


ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com