คำศัพท์ – อธิบายโดยพระสูตร
  • โลก

Create by buddha-quote.com