ถ้าวันสุดท้ายของชีวิตมาถึง
แต่ยังฝึกจิตไม่ทัน ควรทำอย่างไร


 


ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com