ธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่ตาย

คือ ธรรมชาติที่ไม่ตาย
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com ( นาที 00:44:28 – 01:00:33 )


Create by buddha-quote.com