ถ้าไม่ทำจิตให้อยู่กับที่
ก็จะไม่เห็นว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลง
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com