เราจะทราบได้อย่างไรว่า
พุทธวจนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริง
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com