ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ
คืออย่างไร
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com