นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com