สิ่งใดไม่เคยมีก็มีมา สิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไป
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com