กระทำให้มาก เจริญให้มาก
แล้วเธอจะสิ้นสงสัย
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com