การฝึกปฏิบัติ
จำเป็นต้องไปฝึกที่วัดหรือไม่
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com