จิตรับรู้อารมณ์ได้ทีละอย่าง
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com