อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์
ด้วยอำนาจแห่งความเพลิน
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com