กิจที่ควรทำ
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com
( นาที 01:27:54 – 01:29:35 )


Create by buddha-quote.com