การได้อัตภาพ
การได้ภพ
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com
( นาที 00:36:40 – 00:41:10 )


Create by buddha-quote.com