เห็นวิญญาณเกิดในขันธ์ทั้งสี่
แล้วต้องทำอย่างไรต่อ
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com
( นาที 00:17:29 – 00:29:55 )


Create by buddha-quote.com