ให้ดับทุกข์ในปัจจุบัน
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – ไม่พบแหล่งที่มา


Create by buddha-quote.com