สังขารและสังขารทั้งหลาย
ต่างกันอย่างไร (๒)
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com


Create by buddha-quote.com