เห็นวิญญาณเกิดในขันธ์ทั้งสี่
แล้วต้องทำอย่างไรต่อ

รับฟังธรรม
 
Create by buddha-quote.com