ธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่ตาย

คือ ธรรมชาติที่ไม่ตาย

รับฟังธรรม
      
Create by buddha-quote.com