ยึดถือกายเป็นตัวตน
ยังดีกว่ายึดถือจิตเป็นตัวตน

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com