เหตุปัจจัยให้เป็นคนดุร้าย
หรือเป็นคนสงบเสงี่ยม

พระสูตร


 


เห็นจิตในจิต ๘ คู่อาการ
( จิตตานุปัสสนา )

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com