นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิต
ไม่ให้รวมกำลัง

พระสูตร

1
Create by buddha-quote.com