ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชามหาราช !
อีกอย่างหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก
ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว

ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ
ด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ

ทำนายอวัยวะ
ทำนายตำหนิ
ทำนายลางดีลางร้าย
ทำนายฝัน
ทำนายลักษณะ
ทำนายหนูกัดผ้า
ทำพิธีบูชาไฟ
ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน
ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ
ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ
ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ
ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ
ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ
ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ
ทำพลีกรรมด้วยโลหิต
เป็นหมอดูอวัยวะ
ดูลักษณะที่บ้าน
ดูลักษณะที่นา
เป็นหมอปลุกเสก
เป็นหมอผี
เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน
เป็นหมองู
เป็นหมอยาพิษ
เป็นหมอแมลงป่อง
เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด
เป็นหมอทายเสียงนก
เป็นหมอทายเสียงกา
เป็นหมอทายอายุ
เป็นหมอเสกกันลูกศร
เป็นหมอทายเสียงสัตว์

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนี้เสียแล้ว
แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก
ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว

ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ
ด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ

ทายลักษณะแก้วมณี
ทายลักษณะผ้า
ทายลักษณะไม้พลอง
ทายลักษณะศัสตรา
ทายลักษณะดาบ
ทายลักษณะศร
ทายลักษณะธนู
ทายลักษณะอาวุธ
ทายลักษณะสตรี
ทายลักษณะบุรุษ
ทายลักษณะกุมาร
ทายลักษณะกุมารี
ทายลักษณะทาส
ทายลักษณะทาสี
ทายลักษณะช้าง
ทายลักษณะม้า
ทายลักษณะกระบือ
ทายลักษณะโคอุสภะ
ทายลักษณะโค
ทายลักษณะแพะ
ทายลักษณะแกะ
ทายลักษณะไก่
ทายลักษณะนกกระทา
ทายลักษณะเหี้ย
ทายลักษณะตุ่น
ทายลักษณะเต่า
ทายลักษณะมฤค

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนี้เสียแล้ว
แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก
ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว

ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ
ด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ

ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า
พระราชาจักยกออก
พระราชาจักไม่ยกออก
พระราชาภายในจักยกเข้าประชิด
พระราชาภายนอกจักถอย
พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด
พระราชาภายในจักถอย
พระราชาภายในจักมีชัย
พระราชาภายนอกจักปราชัย
พระราชาภายนอกจักมีชัย
พระราชาภายในจักปราชัย
พระราชาพระองค์นี้จักมีชัย
พระราชาพระองค์นี้จักปราชัย
เพราะเหตุนี้ ๆ

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนี้เสียแล้ว
แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก
ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว

ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ
ด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ

ทำนายว่า
จักมีจันทรคราส
จักมีสุริยคราส
จักมีนักษัตรคราส
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรถูกทาง
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรผิดทาง
ดาวนักษัตรจักโคจรถูกทาง
ดาวนักษัตรจักโคจรผิดทาง
จักมีอุกกาบาต
จักมีดาวหาง
จักมีแผ่นดินไหว
จักมีฟ้าร้อง
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้น
จักตก จักมัวหมอง จักกระจ่าง
จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้
สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้
นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้
ดาวนักษัตรโคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้
ดาวนักษัตรโคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้
มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้
มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้
แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้
ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้น ตก
มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนี้เสียแล้ว
แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก
ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว

ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ
ด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ

ทำนายว่า
จักมีฝนดี
จักมีฝนแล้ง
จักมีอาหารหาได้ง่าย
จักมีอาหารหาได้ยาก
จักมีความเกษม
จักมีภัย
จักเกิดโรค
จักมีความสำราญหาโรคมิได้
หรือคำนวณฤกษ์ยาม
คำนวณดวงชะตาจับยาม
แต่งกาพย์โลกายตศาสตร์

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนี้เสียแล้ว
แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก
ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว

ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ
ด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ

ให้ฤกษ์อาวาหมงคล
ให้ฤกษ์วิวาหมงคล
ดูฤกษ์เรียงหมอน
ดูฤกษ์หย่าร้าง
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์
ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์
ดูโชคดี
ดูเคราะห์ร้าย
ให้ยาผดุงครรภ์
ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง
ร่ายมนต์ให้คางแข็ง
ร่ายมนต์ให้มือสั่น
ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง
เป็นหมอทรงกระจก
เป็นหมอทรงหญิงสาว
เป็นหมอทรงเจ้า
บวงสรวงพระอาทิตย์
บวงสรวงท้าวมหาพรหม
ร่ายมนต์พ่นไฟ
ทำพิธีเชิญขวัญ

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนี้เสียแล้ว
แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง
เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก
ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว

ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ
ด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ

ทำพิธีบนบาน
ทำพิธีแก้บน
ร่ายมนต์ขับผี
สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน
ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย
ทำชายให้กลายเป็นกะเทย
ทำพิธีปลูกเรือน
ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่
พ่นน้ำมนต์
รดน้ำมนต์
ทำพิธีบูชาไฟ
ปรุงยาสำรอก
ปรุงยาถ่าย
ปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบน
ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่าง
ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ
หุงน้ำมันหยอดหู
ปรุงยาตา
ปรุงยานัตถุ์
ปรุงยาทาให้กัด
ปรุงยาทาให้สมาน
ป้ายยาตา
ทำการผ่าตัด
รักษาเด็ก
ใส่ยาชะแผล

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้
เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิต
โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา

เห็นปานนี้เสียแล้ว
แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งมหาราช !
ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้
ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหน ๆ เลย

เพราะสีลสังวรนั้นเปรียบเหมือน
กษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว
ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหน ๆ เพราะราชศัตรูนั้น

มหาราช !
ภิกษุก็ฉันนั้น
สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว
ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหน ๆ เพราะสีลสังวรนั้น

ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยสีลขันธ์นี้
ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน

มหาราช !
ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล
ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล


( บาลี – สามัญผลสูตร สี. ที. ๙/๘๙-๙๓/๑๑๔-๑๒๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com