ผู้ใดไม่มีสิ่งที่รัก ผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com