สิ่งที่ใคร ๆ ในโลกไม่ได้ตามปราถนา

พระสูตร


 


บุคคลที่มีกายมิได้อบรม มีจิตมิได้อบรม

พระสูตร
     
1
Create by buddha-quote.com