วิธีปฏิบัติทางจิต
เมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกาย

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com