วิธีปฏิบัติทางจิต
เมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกาย

พระสูตร


 


ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่า
น่ากลัวกว่านรก

พระสูตร

1
Create by buddha-quote.com