ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่า
น่ากลัวกว่านรก

พระสูตร

1
Create by buddha-quote.com