ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิต
ในกายคตาสติ

พระสูตร
   
1
Create by buddha-quote.com