ความมีขึ้นแห่งภพ
แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ

พระสูตร
 

 


อย่ายึดถือติดแน่นในธรรม
แต่จงใช้แค่เป็นเครื่องมือ

พระสูตร
 

 


มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ

พระสูตร
12
Create by buddha-quote.com