ที่ที่ไม่มีโศก ไม่มีธุลี ไม่มีความคับแค้น

พระสูตร
     

 


โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก

พระสูตร
1
Create by buddha-quote.com