ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันหาได้ยาก

พระสูตร
     

 


ความมีขึ้นแห่งภพ
แม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจ

พระสูตร
12
Create by buddha-quote.com