พึงตั้งธรรมห้าประการ
ก่อนแสดงธรรมแก่ผู้อื่น

พระสูตร
  

 


ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูล
แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง

พระสูตร
  

 


นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิต
ไม่ให้รวมกำลัง

พระสูตร
Create by buddha-quote.com