นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิต
ไม่ให้รวมกำลัง

พระสูตร
     

 


มิใช่ขณะ มิใช่สมัย
ในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

พระสูตร


 


ความรู้สึกของบุถุชน
ไขว้กันอยู่เสมอต่อหลักแห่งอริยสัจ

พระสูตร
 
Create by buddha-quote.com