เราจะทราบได้อย่างไรว่า
พุทธวจนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริง

รับฟังธรรม
  

 


ถ้าวันสุดท้ายของชีวิตมาถึง
แต่ยังฝึกจิตไม่ทัน ควรทำอย่างไร

รับฟังธรรม


 


ถ้าไม่ทำจิตให้อยู่กับที่
ก็จะไม่เห็นว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลง

รับฟังธรรม
Create by buddha-quote.com